What are you looking for?

Public Tenders (STBS)

Public Tenders (STBS)

Open tenders:

Closed tenders:

  • Tender number: 2021-1662-41398
  • Subject: Designs and construction models – introducing technological and engineering changes to the existing device STBS
    (pl: „Wykonanie prac robotyczno-konstruktorskich realizowanych w ramach wprowadzania zmian technologiczno-inzynierskich do istniejącego urządzenia Spark-Tube Biobanking System (STBS) tj. kompleksowego systemu do separacji i biobankowania krwi”)
  • https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41398