Spark-Tube System Biobankowania (STBS)

System przechowywania i biobankowania krwi

 

W maju 2019 r. Spark-Tech podpisał umowę o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na rozwój Systemu Biobankowania Spark-Tech (STBS). Wartość projektu wynosi 2,6 mln € (11 300 248,31 PLN) przy dofinansowaniu UE 2,2 mln € (8 836 058,10 PLN). Projekt będzie realizowany od czerwca 2019 do maja 2022 roku.

Spark-Tube Biobanking System (STBS) został stworzony, aby obecne złożone metody izolacji, kontrolowanego zamrażania i biobankowania krwi były bardziej wydajne, solidne i uproszczone. Zapotrzebowanie na taki system pojawiło się podczas prowadzenia projektów badawczych mających na celu identyfikację i walidację biomarkerów chorobowych we krwi. Istnieją dwa główne ograniczenia w najnowocześniejszej diagnostyce biomarkerów krwi: brak rozwiązania technicznego umożliwiającego w pełni zautomatyzowaną, wysokowydajną konserwację krwi w połączeniu z pracochłonnymi i bardzo kosztownymi procedurami manualnymi.

Spark-Tech nieustannie poszukuje talentów.  Rozważ dołączenie do naszego zespołu.

Biorąc pod uwagę ograniczenia obecnie dostępnych metod, oczekuje się, że STBS dzięki swojej nowatorskiej technologii (separacja frakcji krwi, długoterminowe przechowywanie i bankowanie) pokona przeszkody w dostępie do rozwiązań do konserwacji krwi i stanie się uniwersalną platformą biobankowania. System znajdzie szerokie zastosowanie w diagnostyce medycznej (w tym w biobankach genetycznych), badaniach klinicznych leków i badaniach klinicznych. STBS to nie tylko „narzędzie” medyczne o dużym wpływie, ale także świetna okazja biznesowa, ponieważ można go wykorzystać w wielu różnych środowiskach ekonomicznych, w których konieczne są opłacalne rozwiązania, aby zmienić społeczne ograniczenia klinicznego przetwarzania krwi.

 

 

Spark-Tech prowadzi projekt pn.: „Spark-Tube Biobanking System (STBS)” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Firmy zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu lub składania ofert poprzez udział w jednym z naszych przetargów publicznych.