Spark-Tech Isolation and Biobanking System (STIBS)

Autonomiczny system izolacji, konserwacji i biobankowania komórek

 

W listopadzie 2022 r. Spark-Tech podpisał umowę o dofinansowanie (#POIR.02.03.06-12-0040/22-00) z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu EIC Accelerator dla rozwoju Spark-Tech Isolation and Biobanking System (STIBS). Wartość projektu wyniosła 280 060,00 PLN.

Celem projektu jest przygotowanie wniosku na konkurs EIC Accelerator do Unii Europejskiej, w ramach którego planowane jest sfinansowanie zaprojektowania i skonstruowania zestawu urządzeń do autonomicznej i w pełni zautomatyzowanej izolacji różnych typów komórek oraz dwóch działających autonomicznie biobanków z funkcją kontrolowanego zamrażania materiału komórkowego. System STIBS (Spark-Tube Integrated Biobanking System) zostanie opracowany poprzez rozszerzenie funkcjonalności osiągniętych w STBS (Spark-Tube Biobanking System).