Dwie uzupełniające się i w pełni zautomatyzowane maszyny zrobotyzowane (R1 i R2) przeznaczone do:

– izolacja komórek z wirowaniem w gradiencie gęstości (R1)

– kontrolowane zamrażanie komórek (R2)

– długoterminowe biobankowanie (R2)