Spark-Tech we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i Uniwersytetem Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii zaprezentuje swoje wyniki na 6. Polskim Kongresie Genetyki 2022 w Krakowie. Wyniki przedstawiają przydatność protokołu szybkiego sekwencjonowania MinION opartego na transpozazie (Oxford Nanopore Technologies) do sekwencjonowania całego genomu starożytnego DNA wyizolowanego z muzealnej próbki perliczki hełmowej zebranej na wolności w Maroku.