Laboratorium bezpieczeństwa biologicznego poziomu drugiego umożliwia zespołowi SPARK TECH pracę z czynnikami związanymi z chorobami człowieka m.in. organizmy chorobotwórcze lub zakaźne stwarzające umiarkowane zagrożenie, w tym COVID-19.