System Diagnostyki Krwi Transfuzyjnej (BTDS)

System do oceny jakości krwi (transfuzja)

Spark-Tech nawiązał współpracę z zespołem badawczym ds. spektroskopii krwinek czerwonych, aby kierować komercjalizacją wyników badań i pomagać w zabezpieczaniu i ochronie praw własności intelektualnej.

Dr Katarzyna Marzec i jej Zespół Badawczy Spektroskopii Krwinek Czerwonych na Uniwersytecie Jagiellońskim opracowują bezetykietową technologię oceny jakości krwinek czerwonych w pojemnikach na krew przed transfuzją. Ich projekt „Diagnostics of the biochemical alterations in packed human red blood cells (PRBCs) with the use of vibrational spectroscopy” jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i został przyznany Katarzyna Marzec PhDw ramach programu LIDER http://jcet.eu/new_en/research/#012.